Məhsullarımız parket kimyası

 
 • Uzin MK 92 S — istənilən oduncaq növündən, o cümlədən ekzotik növlərindən, hazırlanan parket üçün premium yapışqandır. Bu yapışqan gözə çarpan qənaət, qısa quruma müddəti, əla bərkimə və yüksək möhkəmliklə fərqlənir. Bu yüksək keyfiyyətli yapışqan ekoloji təmiz xammaldan istehsal edilir, tərkibində su və əridici maddələr yoxdur. Uzin MK 92 S ikikomponentli poliuretan parket yapışqanı istənilən səthlərdə müxtəlif parket növlərinin quraşdırılması üçün tələb olunan bütün şərtlərə son dərəcədə uyğundur. Bu gün UZIN bu sahədə fəaliyyət göstərən Avropanın lider şirkətlərindən biri kimi tanınır.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi: kq
  Qablaşdırma: 10 kq
  Məhsulun növü: Yapışqan
  Yapışqanın növü: İkikomponentli
  Sərfiyyat: 800-1200 q/m2

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: Uzin
  İstehsal ölkəsi: Almaniya

 • Kiilto ECO 2K-PU parket yapışqanı ən müxtəlif parket növlərinin və oduncaq cinslərinin istismarı zaman uğurla tətbiq edilir. Bu məhsulun əsas üstünlükləri arasında onun bütün ekoloji tələblərə tam uyğunluğunu, yüksək davamlığını, möhkəmliyini və eləcə də müxtəlif kimyəvi maddələrin təsirinə qarşı dayanıqlığını qeyd etmək lazımdır. Kiilto şirkəti özünü professional kimyəvi vasitələrin etibarlı və illərlə sınanmış istehsalçısı kimi tanıdıb və bu səbəbdən Avropa bazarında böyük məşhurluğa malikdir. Bundan savayı, Kiilto məhsullarının yüksək keyfiyyəti dəfələrlə müxtəlif sertifikat və mükafatlarla təsdiq olunub.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi: kq
  Qablaşdırma: 5,45 kq
  Məhsulun növü: Yapışqan
  Yapışqanın növü: İkikomponentli
  Sərfiyyat: 700-1200 q/m2

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: Kiilto
  İstehsal ölkəsi: Finlandiya

 • Recoll Parquet 0160 Eco — geniş sürətdə istifadə edilən ikikomponentli epoksid-poliuretan yapışqanıdır. Bu yapışqan ekoloji təmiz materiallardan istehsal edilir, tərkibində əridici maddələr yoxdur və taxta döşəmələrin bütün növlərinin quraşdırılmasında yüksək effektlə tətbiq edilir. Həmçinin, bu yapışqan bir sıra üstünlüklərə malikdir, onların arasında — qısa quruma müddəti və davamlılıqdır. Bu gün Recoll şirkəti yapışqan və lak istehsalı sahəsində Avropanın aparıcı brendlərindən biridir və geniş məhsul çeşidlərinə malikdir.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi: kq
  Qablaşdırma: 10 kq
  Məhsulun növü: Yapışqan
  Yapışqanın növü: İkikomponentli
  Sərfiyyat: 1000-1400 q/m2

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: Recoll
  İstehsal ölkəsi: İtaliya

 • Recoll Silanblok SM — silanla modifikasiya edilmiş təkkomponentli poliuretan yapışqanıdır. Bu, səs izolyasiyasına malik möhkəm elastik yapışqan bir çox parket növləri və oduncaq cinsləri ilə görülən işlər üçün nəzərdə tutulub. Bundan əlavə, faner və taxta-yonqarlı piltənin beton yaxud sement-qum hamar səthinə yapışdırılması üçün tətbiq edilir. Bu gün Recoll şirkəti yapışqan və lak istehsalı sahəsində Avropanın aparıcı brendlərindən biridir və geniş məhsul çeşidlərinə malikdir.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi: kq
  Qablaşdırma: 15 kq
  Məhsulun növü: Yapışqan
  Yapışqanın növü: Təkkomponentli
  Sərfiyyat: 800-1000 q/m2

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: Recoll
  İstehsal ölkəsi: İtaliya

 • ACM Adhesiva ST20 — poliuretan və modifikasiya edilmiş silanların əsasında hazırlanmış yüksək elastik təkkomponentli yapışqandır. Müxtəlif parket növlərinin cürbəcür səthlərin üstünə quraşdırılması üçün nəzərdə tutulub. Yüksək istismar xüsusiyyətlərinə və qısa quruma müddətinə malikdir. ACM şirkəti Avropanın professional kimyəvi vasitələrin istehsalçıları arasında aparıcı mövqelərdən birini tutur. İstehsal prosesi texnologiyasının fasiləsiz təkmilləşdirilməsi sayəsində ACM məhsulları yüksək keyfiyyətlə xarakterizə olunur və ekoloji təhlükəsizliyin bütün tələblərinə cavab verir.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi: kq
  Qablaşdırma: 15 kq
  Məhsulun növü: Yapışqan
  Yapışqanın növü: Təkkomponentli
  Sərfiyyat: 800-1200 q/m2

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: ACM
  İstehsal ölkəsi: İtaliya

 • ACM Adhesiva ST25 — polimerlərlə modifikasiya edilmiş silanların əsasında hazırlanmış təkkomponentli yapışqandır. Müxtəlif parket növlərinin cürbəcür səthlərin üstünə quraşdırılması üçün nəzərdə tutulub. Yüksək istismar xüsusiyyətlərinə və qısa quruma müddətinə malikdir. ACM şirkəti Avropanın professional kimyəvi vasitələrin istehsalçıları arasında aparıcı mövqelərdən birini tutur. İstehsal prosesi texnologiyasının fasiləsiz təkmilləşdirilməsi sayəsində ACM məhsulları yüksək keyfiyyətlə xarakterizə olunur və ekoloji təhlükəsizliyin bütün tələblərinə cavab verir.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi: kq
  Qablaşdırma: 15 kq
  Məhsulun növü: Yapışqan
  Yapışqanın növü: Təkkomponentli
  Sərfiyyat: 800-1200 q/m2

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: ACM
  İstehsal ölkəsi: İtaliya

 • ACM Special PU — müxtəlif parket növləri və oduncaq cinsləri ilə görülən işlər üçün nəzərdə tutulan təkkomponentli poliuretan yapışqanıdır. Bundan əlavə, faner və taxta-yonqarlı piltənin beton yaxud sement-qum hamar səthinə yapışdırılması üçün tətbiq edilə bilir. Yüksək davamlığa malikdir, tərkibində su və əridici maddələr yoxdur və intensiv yüklənmə şəraiti olan məkanlarda parketin qurulması üçün əla vasitədir. ACM şirkəti Avropanın professional kimyəvi vasitələrin istehsalçıları arasında aparıcı mövqelərdən birini tutur. İstehsal prosesi texnologiyasının fasiləsiz təkmilləşdirilməsi sayəsində ACM məhsulları yüksək keyfiyyətlə xarakterizə olunur və ekoloji təhlükəsizliyin bütün tələblərinə cavab verir.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi: kq
  Qablaşdırma: 15 kq
  Məhsulun növü: Yapışqan
  Yapışqanın növü: Təkkomponentli
  Sərfiyyat: 800-1200 q/m2

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: ACM
  İstehsal ölkəsi: İtaliya

 • ACM VK-L — su dispersiyası əsasında hazırlanan təkkomponentli yapışqandır. Bu yapışqan emal olunmuş və eləcə də ilkin emalı olmayan taxta döşəmə örtükləri üçün nəzərdə tutulub. Yüksək davamlıq, güclü birləşmə və uzunömürlük kimi xüsusiyyətlərə malikdir. ACM şirkəti Avropanın professional kimyəvi vasitələrin istehsalçıları arasında aparıcı mövqelərdən birini tutur. İstehsal prosesi texnologiyasının fasiləsiz təkmilləşdirilməsi sayəsində ACM məhsulları yüksək keyfiyyətlə xarakterizə olunur və ekoloji təhlükəsizliyin bütün tələblərinə cavab verir.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi: kq
  Qablaşdırma: 13 kq
  Məhsulun növü: Yapışqan
  Yapışqanın növü: Təkkomponentli
  Sərfiyyat: 800-1200 q/m2

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: ACM
  İstehsal ölkəsi: İtaliya

 • ACM VK-L12 — praktiki olaraq bütün növ parket döşəmələri ilə tətbiq edilən ikikomponentli epoksid-poliuretan yapışqanıdır. Fanerin yapışdırılması üçün də uyğundur. Möhkəm davamlığı sayəsində güclü yüklənmələrə məruz qalan məkanlarda uğurla istifadə edilir. Yüksək istismar xüsusiyyətlərinə malikdir. ACM şirkəti Avropanın professional kimyəvi vasitələrin istehsalçıları arasında aparıcı mövqelərdən birini tutur. İstehsal prosesi texnologiyasının fasiləsiz təkmilləşdirilməsi sayəsində ACM məhsulları yüksək keyfiyyətlə xarakterizə olunur və ekoloji təhlükəsizliyin bütün tələblərinə cavab verir.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi: kq
  Qablaşdırma: 10 kq
  Məhsulun növü: Yapışqan
  Yapışqanın növü: İkikomponentli
  Sərfiyyat: 800-1200 q/m2

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: ACM
  İstehsal ölkəsi: İtaliya

 • ACM VK-L22 — hər cür taxta döşəmə örtükləri ilə görülən işlər zaman və istənilən növ parketin yapışdırılması üçün nəzərdə tutulan ikikomponentli poliuretan yapışqanıdır. Bu yüksək keyfiyyətli yapışqan tərkibində suyun və əridici maddələrin olmaması və hazırlandığı materialların ekoloji təhlükəsizliyin bütün tələblərinə tam uyğunluğu ilə fərqlənir. ACM şirkəti Avropanın professional kimyəvi vasitələrin istehsalçıları arasında aparıcı mövqelərdən birini tutur. İstehsal prosesi texnologiyasının fasiləsiz təkmilləşdirilməsi sayəsində ACM məhsulları yüksək keyfiyyətlə xarakterizə olunur və ekoloji təhlükəsizliyin bütün tələblərinə cavab verir.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi: kq
  Qablaşdırma: 10 kq
  Məhsulun növü: Yapışqan
  Yapışqanın növü: İkikomponentli
  Sərfiyyat: 1000-1600 q/m2

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: ACM
  İstehsal ölkəsi: İtaliya

 • ACM VK-L30 — bütün növ döşəmə örtükləri ilə tətbiq edilən ikikomponentli poliuretan quruluşlu yapışqandır. Möhkəm və davamlı olduğuna görə intensiv yüklənmə şəraiti olan məkanlarda uğurla tətbiq edilir. Yüksək istismar xüsusiyyətlərinə malikdir. ACM şirkəti Avropanın professional kimyəvi vasitələrin istehsalçıları arasında aparıcı mövqelərdən birini tutur. İstehsal prosesi texnologiyasının fasiləsiz təkmilləşdirilməsi sayəsində ACM məhsulları yüksək keyfiyyətlə xarakterizə olunur və ekoloji təhlükəsizliyin bütün tələblərinə cavab verir.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi: kq
  Qablaşdırma: 10 kq
  Məhsulun növü: Yapışqan
  Yapışqanın növü: İkikomponentli
  Sərfiyyat: 1000-1200 q/m2

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: ACM
  İstehsal ölkəsi: İtaliya

 • ACM Epoxy — ikikomponentli epoksid-poliuretan yapışqanıdır. Bağlı məkanlarla yanaşı, açıq havada intensiv istismara məruz qalan rezin, idman, elastik və PVX örtüklərin və həmçinin süni otun quraşdırılması üçün nəzərdə tutulub və müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Məhsul ekoloji cəhətdən təmiz xammaldan istehsal edilib, tərkibində su və əridici maddələr yoxdur. Qısa quruma müddətinə malikdir. ACM şirkəti Avropanın professional kimyəvi vasitələrin istehsalçıları arasında aparıcı mövqelərdən birini tutur. İstehsal prosesi texnologiyasının fasiləsiz təkmilləşdirilməsi sayəsində ACM məhsulları yüksək keyfiyyətlə xarakterizə olunur və ekoloji təhlükəsizliyin bütün tələblərinə cavab verir.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi: kq
  Qablaşdırma: 5 kq
  Məhsulun növü: Yapışqan
  Yapışqanın növü: İkikomponentli
  Sərfiyyat: 800-1200 q/m2

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: ACM
  İstehsal ölkəsi: İtaliya

 • ACM VK-M24 — su əsasında hazırlanan universal akril yapışqanıdır. Bütün xalça və linoleum növləri, eləcə də PVX, poliester, polistirol örtükləri üçün nəzərdə tutulub. Tərkibində antibakterial komponentlərin olması ilə yanaşı, eyni zamanda cəld və güclü birləşmə xüsusiyyətinə və yüksək dayanıqlığa malikdir. ACM şirkəti Avropanın professional kimyəvi vasitələrin istehsalçıları arasında aparıcı mövqelərdən birini tutur. İstehsal prosesi texnologiyasının fasiləsiz təkmilləşdirilməsi sayəsində ACM məhsulları yüksək keyfiyyətlə xarakterizə olunur və ekoloji təhlükəsizliyin bütün tələblərinə cavab verir.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi: kq
  Qablaşdırma: 6 kq
  Məhsulun növü: Yapışqan
  Yapışqanın növü: Təkkomponentli
  Sərfiyyat: 150-350 q/m2

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: ACM
  İstehsal ölkəsi: İtaliya

 • ACM VK-M54 — su əsasında hazırlanan universal akril yapışqanıdır. Bütün növ PVX, linoleum və həmçinin poliuretan əsaslı divar örtükləri üçün nəzərdə tutulub. Tərkibində antibakterial komponentlərin olması ilə yanaşı, eyni zamanda cəld və güclü birləşmə xüsusiyyətinə və yüksək dayanıqlığa malikdir. ACM şirkəti Avropanın professional kimyəvi vasitələrin istehsalçıları arasında aparıcı mövqelərdən birini tutur. İstehsal prosesi texnologiyasının fasiləsiz təkmilləşdirilməsi sayəsində ACM məhsulları yüksək keyfiyyətlə xarakterizə olunur və ekoloji təhlükəsizliyin bütün tələblərinə cavab verir.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi: kq
  Qablaşdırma: 6 kq
  Məhsulun növü: Yapışqan
  Yapışqanın növü: Təkkomponentli
  Sərfiyyat: 150-350 q/m2

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: ACM
  İstehsal ölkəsi: İtaliya

 • ACM VK-MT4 — su dispersiyası əsasında hazırlanan yapışqandır. Xalça yaxud vinil yer örtükləri və eləcə də poliuretan və PVX əsasında olan xalça örtükləri üçün nəzərdə tutulub. Tərkibində antibakterial komponentlərin olması ilə yanaşı, eyni zamanda cəld və güclü birləşmə xüsusiyyətinə və yüksək dayanıqlığa malikdir. ACM şirkəti Avropanın professional kimyəvi vasitələrin istehsalçıları arasında aparıcı mövqelərdən birini tutur. İstehsal prosesi texnologiyasının fasiləsiz təkmilləşdirilməsi sayəsində ACM məhsulları yüksək keyfiyyətlə xarakterizə olunur və ekoloji təhlükəsizliyin bütün tələblərinə cavab verir.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi: kq
  Qablaşdırma: 6 kq
  Məhsulun növü: Yapışqan
  Yapışqanın növü: Təkkomponentli
  Sərfiyyat: 150-350 q/m2

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: ACM
  İstehsal ölkəsi: İtaliya