Məhsullarımız Massiv lövhə

 
 • Əsasən Avropanın mərkəzi hissəsində bitən göyrüş, ən əzəmətli ağac cinslərindən biridir. Onun oduncağı davamlılıq, bərklik və teksturanın gözəlliyi göstəricilərinə görə palıdla müqayisə edilə bilər. Lakin, onların arasında bir fərq var — göyrüşün oduncağının rəngi bir qədər açıqdır və bu amil tez-tez məkanın vizual genişləndirməsi məqsədilə tətbiq edilir. Göyrüşdən hazırlanan parket Sizin interyerinizi harmoniya və aristokratlıqla doldurmağa qadirdir. Bundan savayı, göyrüş parketi oduncağın unikal quruluşu sayəsində güclü yüklənmələrə uğurla davam gətirərək illər boyu Sİzə xidmət göstərəcək.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi:
  Lövhənin ölçüsü: 18x125x610, 18x125x710, 18x125x760 mm
  Seleksiya: AB
  Məhsulun növü: Massiv parket
  Ağacın cinsi: Göyrüş
  Üst örtüyü: Yarı mat lak (UV 20%)
  Rəng: Təbii
  Faskanın mövcudluğu: Var
  Zolaqların mövcudluğu: Təkzolaqlı
  Birləşmə (kilid): Şip-Paz
  Bərklik əmsalı: 4,1

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: Baroque
  İstehsal ölkəsi: Çin

 • Qarağac — 40 yaxın növü olan gülçiçəklilər fəsiləsinə aid ağac cinsidir. Bu ağac ən qədim zamanlardan indiyədək həmişə yüksək qiymətləndirilib və geniş istifadə olunub. Yüksək bərklik və davamlılıqla yanaşı, həmçinin çürüməyə, rütubətə, kiflənməyə və temperatur dəyişikliklərinə qarşı dayanıqlıdır. Qarağacın oduncağı seçmə sinfinə daxildir. O, qüsursuz naxışlar, müxtəlif rəng ahəngi, ecazkar və parlaq damarcıqları ilə fərqlənir və bundan savayı, rahat emal edilmə xüsusiyyətinə malikdir. Bu ağacın oduncağını gəmiqayırma sahəsində və yüksək rütubətli yerlərin tərtibatında tez-tez istifadə edirlər. Qarağacdan hazırlanan parket lövhəsi hər bir interyeri gözəl və nəzakətli etməklə yanaşı, eyni zamanda sakitlik və harmoniya hissləri ilə tamamlayır.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi:
  Lövhənin ölçüsü: 18x125x760 mm
  Bir qablaşdırmada metr: 1.14 m²
  Seleksiya: AB
  Məhsulun növü: Massiv parket
  Ağacın cinsi: Qarağac
  Üst örtüyü: Yarı mat lak (UV 20%)
  Rəng: Açıq yaqut
  Faskanın mövcudluğu: Var
  Zolaqların mövcudluğu: Təkzolaqlı
  Birləşmə (kilid): Şip-Paz
  Bərklik əmsalı: 5,0

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: Baroque
  İstehsal ölkəsi: Çin

 • Bir çox mədəniyyətlərdə müqəddəs sayılmış bu əfsanəvi ağac bu gün də öz nadir keyfiyyətlərinə görə hədsiz dərəcədə çox mühüm hesab olunur. Palıd — qiymətli oduncaq, qeyri-adi bərklik, möhkəmlik və dayanıqlıq deməkdir. Ağacın yetişmiş oduncağı kəsik yerində cəlbedici teksturaya və açıq-qəhvəyi rəngindən sarımtıl-qəhvəyi rənginədək bir çox çalarlara malikdir. Zaman keçdikcə palıd bir qədər tündləşir və olduqca gözəl və nəcib çalar əldə edilir. Bu və digər cəhətlər palıd oduncağını parket hazırlanması üçün mükəmməl və ideal materiala çevirir. Bu cür döşəmə öz istiliyi və təbii ecazkar teksturası ilə diqqəti cəlb edir. Palıd parketinin daha bir dəyərli xüsusiyyəti — onun olduqca uzun istismar müddətidir.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi:
  Lövhənin ölçüsü: 18x125x760 mm
  Bir qablaşdırmada metr: 1.14 m²
  Seleksiya: AB
  Məhsulun növü: Massiv parket
  Ağacın cinsi: Palıd
  Üst örtüyü: Yarı mat lak (UV 20%)
  Rəng: Venge
  Faskanın mövcudluğu: Var
  Zolaqların mövcudluğu: Təkzolaqlı
  Birləşmə (kilid): Şip-Paz
  Bərklik əmsalı: 3,8

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: Baroque
  İstehsal ölkəsi: Çin

 • Əsasən Avropanın mərkəzi hissəsində bitən göyrüş, ən əzəmətli ağac cinslərindən biridir. Onun oduncağı davamlılıq, bərklik və teksturanın gözəlliyi göstəricilərinə görə palıdla müqayisə edilə bilər. Lakin, onların arasında bir fərq var — göyrüşün oduncağının rəngi bir qədər açıqdır və bu amil tez-tez məkanın vizual genişləndirməsi məqsədilə tətbiq edilir. Göyrüşdən hazırlanan parket Sizin interyerinizi harmoniya və aristokratlıqla doldurmağa qadirdir. Bundan savayı, göyrüş parketi oduncağın unikal quruluşu sayəsində güclü yüklənmələrə uğurla davam gətirərək illər boyu Sİzə xidmət göstərəcək.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi:
  Lövhənin ölçüsü: 18x125x300-1200 mm
  Seleksiya: Selekt
  Məhsulun növü: Massiv parket
  Ağacın cinsi: Göyrüş
  Üst örtüyü: Yarı mat lak (UV 20%)
  Rəng: Arktik
  Faskanın mövcudluğu: Var
  Zolaqların mövcudluğu: Təkzolaqlı
  Birləşmə (kilid): Şip-Paz
  Bərklik əmsalı: 4,1

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: Baroque
  İstehsal ölkəsi: Çin

 • Əsasən Avropanın mərkəzi hissəsində bitən göyrüş, ən əzəmətli ağac cinslərindən biridir. Onun oduncağı davamlılıq, bərklik və teksturanın gözəlliyi göstəricilərinə görə palıdla müqayisə edilə bilər. Lakin, onların arasında bir fərq var — göyrüşün oduncağının rəngi bir qədər açıqdır və bu amil tez-tez məkanın vizual genişləndirməsi məqsədilə tətbiq edilir. Göyrüşdən hazırlanan parket Sizin interyerinizi harmoniya və aristokratlıqla doldurmağa qadirdir. Bundan savayı, göyrüş parketi oduncağın unikal quruluşu sayəsində güclü yüklənmələrə uğurla davam gətirərək illər boyu Sİzə xidmət göstərəcək.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi:
  Lövhənin ölçüsü: 18x125x300-1200 mm
  Seleksiya: Selekt
  Məhsulun növü: Massiv parket
  Ağacın cinsi: Göyrüş
  Üst örtüyü: Yarı mat lak (UV 20%)
  Rəng: Venge
  Faskanın mövcudluğu: Var
  Zolaqların mövcudluğu: Təkzolaqlı
  Birləşmə (kilid): Şip-Paz
  Bərklik əmsalı: 4,1

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: Baroque
  İstehsal ölkəsi: Çin

 • Əsasən Avropanın mərkəzi hissəsində bitən göyrüş, ən əzəmətli ağac cinslərindən biridir. Onun oduncağı davamlılıq, bərklik və teksturanın gözəlliyi göstəricilərinə görə palıdla müqayisə edilə bilər. Lakin, onların arasında bir fərq var — göyrüşün oduncağının rəngi bir qədər açıqdır və bu amil tez-tez məkanın vizual genişləndirməsi məqsədilə tətbiq edilir. Göyrüşdən hazırlanan parket Sizin interyerinizi harmoniya və aristokratlıqla doldurmağa qadirdir. Bundan savayı, göyrüş parketi oduncağın unikal quruluşu sayəsində güclü yüklənmələrə uğurla davam gətirərək illər boyu Sİzə xidmət göstərəcək.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi:
  Lövhənin ölçüsü: 18x125x760 mm
  Seleksiya: Selekt
  Məhsulun növü: Massiv parket
  Ağacın cinsi: Göyrüş
  Üst örtüyü: Yarı mat lak (UV 20%)
  Rəng: Açıq-qəhvəyi
  Faskanın mövcudluğu: Var
  Zolaqların mövcudluğu: Təkzolaqlı
  Birləşmə (kilid): Şip-Paz
  Bərklik əmsalı: 4,1

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: Baroque
  İstehsal ölkəsi: Çin

 • Əsasən Avropanın mərkəzi hissəsində bitən göyrüş, ən əzəmətli ağac cinslərindən biridir. Onun oduncağı davamlılıq, bərklik və teksturanın gözəlliyi göstəricilərinə görə palıdla müqayisə edilə bilər. Lakin, onların arasında bir fərq var — göyrüşün oduncağının rəngi bir qədər açıqdır və bu amil tez-tez məkanın vizual genişləndirməsi məqsədilə tətbiq edilir. Göyrüşdən hazırlanan parket Sizin interyerinizi harmoniya və aristokratlıqla doldurmağa qadirdir. Bundan savayı, göyrüş parketi oduncağın unikal quruluşu sayəsində güclü yüklənmələrə uğurla davam gətirərək illər boyu Sİzə xidmət göstərəcək.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi:
  Lövhənin ölçüsü: 18x125x760 mm
  Seleksiya: Selekt
  Məhsulun növü: Massiv parket
  Ağacın cinsi: Göyrüş
  Üst örtüyü: Yarı mat lak (UV 20%)
  Rəng: Fildişi
  Faskanın mövcudluğu: Var
  Zolaqların mövcudluğu: Təkzolaqlı
  Birləşmə (kilid): Şip-Paz
  Bərklik əmsalı: 4,1

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: Baroque
  İstehsal ölkəsi: Çin

 • Tik ağacı əsasən Hindistanda, İndoneziyada, Myanmada və eləcə də Şərqi Afrikada bitir. Uzunömürlük, möhkəmlik və cəlbedici xarici görünüşün olması kimi qiymətli xüsusiyyətlərinə görə dünyada ən məşhur ağaclar sırasında öz yerini tutur. Tik döşəmə örtükləri və mebel istehsalında geniş istifadə edilir. Ağacın oduncağı tünd naxışları olmaqla yanaşı, qızılı-qəhvəyi rəngindədir və nəzərə çarpan yaxşı ümumi teksturası mövcuddur. Tik ağacından hazırlanan və böyük şöhrətə malik olan bu parket növü, Sizi uzun illər sevindirəcək, istənilən məkana isə incəlik və yüksək cazibədarlıq bəxş edəcək. Oduncağın tərkibindəki əhəmiyyətli miqdarda olan yağlı maddələrin sayəsində ağac praktiki olaraq çürümür və əlverişli şəraitdə yüz illərlə saxlanıla bilir. Tik parketi ən qiymətli və nüfuzlu sinfə daxildir.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi:
  Lövhənin ölçüsü: 18x125x760 mm
  Seleksiya: AB
  Məhsulun növü: Massiv parket
  Ağacın cinsi: Birma tiki
  Üst örtüyü: Yarı mat lak (UV 20%)
  Rəng: Təbii
  Faskanın mövcudluğu: Var
  Zolaqların mövcudluğu: Təkzolaqlı
  Birləşmə (kilid): Şip-Paz
  Bərklik əmsalı: 3,5

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: Baroque
  İstehsal ölkəsi: Çin

 • Ekzotik ağac cinslərinə aid olan paduk tropik Afrikada və Cənub-Şərqi Asiyada bitir. Padukun oduncağına yüksək sabitlik, temperatur və rütubət dəyişikliklərinə qarşı dayanıqlıq və həmçinin qeyri-adi dekorativlik məxsusdur. Bu xüsusiyyətlərin sayəsində o, sanballı parketin hazırlanması üçün ən keyfiyyətli materiallardan biri kimi tanınıb. Bundan əlavə, paduk oduncağı qırmızı rəngin dolğun çalarlar ahəngi ilə fərqlənir. Bu cür parket Sizin interyerinizə möhtəşəmlik və təmtəraqlıq qatacaq.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi:
  Lövhənin ölçüsü: 18x125x760 mm
  Bir qablaşdırmada metr: 1.14 m²
  Seleksiya: Selekt
  Məhsulun növü: Massiv parket
  Ağacın cinsi: Paduk
  Üst örtüyü: Yarı mat lak (UV 20%)
  Rəng: Təbii
  Faskanın mövcudluğu: Var
  Zolaqların mövcudluğu: Təkzolaqlı
  Birləşmə (kilid): Şip-Paz
  Bərklik əmsalı: 3,8

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: Baroque
  İstehsal ölkəsi: Çin

 • Kumaru — Cənubi Amerikadan olan ekzotik ağacdır. Bu ağacın səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri onun oduncağının olduqca yüksək sıxlığı və bərkliyidir. Kumarunun tərkibində olan faydalı efir yağları onun istismar keyfiyyətlərini yüksəldir və insan orqanizminə xoş təsir edir. Bu ağac cinsinin oduncağı bahalı döşəmə örtüklərinin istehsalında, o cümlədən dəbdəbəli yaxtaların göyərtələrinin hazırlanmasında geniş istifadə edilir. Kumarunun yüksək davamlılığı uzunsürən istismar müddətini təmin edəcək, onun füsunkar teksturası isə istənilən məkana xüsusi gözəllik bəxş edəcək.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi:
  Lövhənin ölçüsü: 18x125x760 mm
  Seleksiya: Selekt
  Məhsulun növü: Massiv parket
  Ağacın cinsi: Kumaru
  Üst örtüyü: Yarı mat lak (UV 20%)
  Rəng: Təbii
  Faskanın mövcudluğu: Var
  Zolaqların mövcudluğu: Təkzolaqlı
  Birləşmə (kilid): Şip-Paz
  Bərklik əmsalı: 6,0

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: Baroque
  İstehsal ölkəsi: Çin

 • Bu ağac növü Şimali Amerika ərazisində, əsasən də ABŞ-da bitir. Öz göstəricilərinə görə Amerika qozu çox yüksək davamlılıq xüsusiyyətlərinə və yaxşı sabitliyə malikdir. Köhnə zamanlardan bəri bu oduncaq təmtəraq və gözəllik rəmzi hesab edilir. Amerika qozundan hazırlanmış parket qeyri-adi rəng nəcibliyi, eləcə də hamar və nəzəri cəlb edən tekstura ilə fərqlənir. Ağac tellərinin təkraredilməz cizgiləri yalnız qoz ağacına məxsus olan misilsiz məlahət və incəliyi əlavə edir. Bu ağacın oduncağından hazırlanan parket ən qiymətli və nüfuzlu sinfə daxildir və hər bir interyerə müstəsna cazibədarlıq bəxş edir.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi:
  Lövhənin ölçüsü: 18x125x760 mm
  Seleksiya: AB
  Məhsulun növü: Massiv parket
  Ağacın cinsi: Amerika qozu
  Üst örtüyü: Yarı mat lak (UV 20%)
  Rəng: Təbii
  Faskanın mövcudluğu: Var
  Zolaqların mövcudluğu: Təkzolaqlı
  Birləşmə (kilid): Şip-Paz
  Bərklik əmsalı: 3,7

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: Baroque
  İstehsal ölkəsi: Çin

 • Bir çox mədəniyyətlərdə müqəddəs sayılmış bu əfsanəvi ağac bu gün də öz nadir keyfiyyətlərinə görə hədsiz dərəcədə çox mühüm hesab olunur. Palıd — qiymətli oduncaq, qeyri-adi bərklik, möhkəmlik və dayanıqlıq deməkdir. Ağacın yetişmiş oduncağı kəsik yerində cəlbedici teksturaya və açıq-qəhvəyi rəngindən sarımtıl-qəhvəyi rənginədək bir çox çalarlara malikdir. Zaman keçdikcə palıd bir qədər tündləşir və olduqca gözəl və nəcib çalar əldə edilir. Çəhrayı (Kanada) palıdından olan massiv lövhə bu qiymətli ağac oduncağının xalis hissəsindən hazırlanmış nadir və seçmə döşəmə örtüyüdür. Bu cür döşəmə öz istiliyi və təbii ecazkar teksturası ilə diqqəti cəlb edir. Palıd parketinin daha bir dəyərli xüsusiyyəti — onun olduqca uzun istismar müddətidir.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi:
  Lövhənin ölçüsü: 18x125x760 mm
  Seleksiya: AB
  Məhsulun növü: Massiv parket
  Ağacın cinsi: Kanada palıdı
  Üst örtüyü: Yarı mat lak (UV 20%)
  Rəng: Təbii
  Faskanın mövcudluğu: Var
  Zolaqların mövcudluğu: Təkzolaqlı
  Birləşmə (kilid): Şip-Paz
  Bərklik əmsalı: 3,7

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: Baroque
  İstehsal ölkəsi: Çin

 • Ormoziya — əsasən Yeni Qvineyada bitir və nadir ağaclardan biri hesab olunur. Oduncağın yüksək möhkəmliyi və estetik görkəmi onu müxtəlif əşyaların hazırlanmasında tətbiq etməyə imkan yaradır. Bunların arasında, məsələn: interyer üçün zərif bəzək əşyaları, mebel, bıçaq tutacaqları, musiqi alətləri və digərləri. Öz xüsusiyyətlərinə görə ormoziya mükəmməl materiallardan biridir və parket istehsalı sahəsində uğurla istifadə edilir. Bu tip parket istənilən interyerin əsl yaraşığına çevriləcək.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi:
  Lövhənin ölçüsü: 15x90x300-1200 mm
  Bir qablaşdırmada metr: 1.62 m²
  Seleksiya: Selekt
  Məhsulun növü: Massiv parket
  Ağacın cinsi: Ormoziya
  Üst örtüyü: Yarı mat lak (UV 20%)
  Rəng: Təbii
  Faskanın mövcudluğu: Var
  Zolaqların mövcudluğu: Təkzolaqlı
  Birləşmə (kilid): Şip-Paz
  Bərklik əmsalı: 3,8

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: Komodoor
  İstehsal ölkəsi: İndoneziya

 • Ormoziya — əsasən Yeni Qvineyada bitir və nadir ağaclardan biri hesab olunur. Oduncağın yüksək möhkəmliyi və estetik görkəmi onu müxtəlif əşyaların hazırlanmasında tətbiq etməyə imkan yaradır. Bunların arasında, məsələn: interyer üçün zərif bəzək əşyaları, mebel, bıçaq tutacaqları, musiqi alətləri və digərləri. Öz xüsusiyyətlərinə görə ormoziya mükəmməl materiallardan biridir və parket istehsalı sahəsində uğurla istifadə edilir. Bu tip parket istənilən interyerin əsl yaraşığına çevriləcək.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi:
  Lövhənin ölçüsü: 18x120x400-2100 mm
  Bir qablaşdırmada metr: 1.512 m²
  Seleksiya: Selekt
  Məhsulun növü: Massiv parket
  Ağacın cinsi: Ormoziya
  Üst örtüyü: Yarı mat lak (UV 20%)
  Rəng: Təbii
  Faskanın mövcudluğu: Var
  Zolaqların mövcudluğu: Təkzolaqlı
  Birləşmə (kilid): Şip-Paz
  Bərklik əmsalı: 3,8

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: Komodoor
  İstehsal ölkəsi: İndoneziya

 • Merbau ağacı vətəni sayılan Cənub-Şərqi Asiya və Okeaniya ölkələrində bərklik və uzunömürlük nümunəsi hesab edilir. Qədimdən bəri bu ağacdan olan məmulatlar xarici təsirlərə qarşı möhkəm və davamlı olmaqları ilə tanınır. Merbaudan hazırlanan parket hər bir məkana valehedici cazibədarlıq əlavə edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, öz qeyri-adi gözəlliyinə görə bu oduncaq cinsi interyer dizaynerləri arasında xüsusilə məşhurdur.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi:
  Lövhənin ölçüsü: 15x90x300-1200 mm
  Bir qablaşdırmada metr: 1.62 m²
  Seleksiya: Selekt
  Məhsulun növü: Massiv parket
  Ağacın cinsi: Merbau
  Üst örtüyü: Yarı mat lak (UV 20%)
  Rəng: Təbii
  Faskanın mövcudluğu: Var
  Zolaqların mövcudluğu: Təkzolaqlı
  Birləşmə (kilid): Şip-Paz
  Bərklik əmsalı: 6,5

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: Komodoor
  İstehsal ölkəsi: İndoneziya

 • Merbau ağacı vətəni sayılan Cənub-Şərqi Asiya və Okeaniya ölkələrində bərklik və uzunömürlük nümunəsi hesab edilir. Qədimdən bəri bu ağacdan olan məmulatlar xarici təsirlərə qarşı möhkəm və davamlı olmaqları ilə tanınır. Merbaudan hazırlanan parket hər bir məkana valehedici cazibədarlıq əlavə edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, öz qeyri-adi gözəlliyinə görə bu oduncaq cinsi interyer dizaynerləri arasında xüsusilə məşhurdur.

 • Texniki xüsusiyyətlər
  Ölçü vahidi:
  Lövhənin ölçüsü: 18x120x300-1200 mm
  Bir qablaşdırmada metr: 1.296 m²
  Seleksiya: Selekt
  Məhsulun növü: Massiv parket
  Ağacın cinsi: Merbau
  Üst örtüyü: Yarı mat lak (UV 20%)
  Rəng: Təbii
  Faskanın mövcudluğu: Var
  Zolaqların mövcudluğu: Təkzolaqlı
  Birləşmə (kilid): Şip-Paz
  Bərklik əmsalı: 6,5

  Məhsul haqqında məlumat
  Brend: Komodoor
  İstehsal ölkəsi: İndoneziya